Program

Název zadavatele Adresa zadavatele IČ zadavatele Název zakázky Druh zakázky Popis předmětu Dílčí plnění Lhůta pro podání nabídky Datum uveřejnění Předpokládaná hodnota Odkaz Detail Stav

• Prohlášení o zpracování osobních údajů včetně pokynů pro plnění práv Subjektu údajů k dispozici
• Zde uváděné informace jsou pouze základním rámcem. Detailní informace o jednotlivých výběrových řízeních v rozsahu stanoveném Pravidly pro výběr dodavatelů, naleznete na profilech příslušných zadavatelů. Informace zveřejněné na jednotlivých profilech jsou pro zpracování nabídek závazné.
• Výběrová řízení se na webových stránkách musí zveřejňovat nejpozději v den zahájení výběrového řízení. Za splnění této povinnosti je považováno, pokud ke zveřejnění informací dojde nejpozději následující den po zahájení výběrového řízení. Pokud jsou informace na portálu zveřejněny později, k porušení Pravidel pro výběr dodavatelů nedojde, prodlouží-li zadavatel lhůtu pro podání nabídek minimálně o stejný počet dní, který odpovídá zpoždění, v souladu s ustanovením bodu 20) Pravidel pro výběr dodavatelů. Pro dotazy kontaktujte Zelenou linku Agentury pro podnikání a inovace – 800 800 777, programy@agentura-api.org.